Tượng Phật A Di Đà ngồi đá đẹp tự nhiên

Hoàn thiện Tượng Phật A Di Đà ngồi trên đài sen được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên. Kích thước 1,5m.