TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG ĐẸP TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng