TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG ĐẸP

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.