TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng.

Màu sắc:

Trắng