TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH VÀNG TỰ NHIÊN

Màu sắc

Vàng

Chất liệu

Đá cẩm thạch vàng nguyên khối