TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BẰNG ĐÁ

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối