Tượng Phật Kim Cang Đá Nguyên Khối Đẹp

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch