Tượng Phật Nhập Niếp Bàn Đá Đẹp Nhất Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch