Tượng Phật Nhập Niết Bàn Bằng Đá Trắng Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch