TƯỢNG PHẬT NHẬP NIẾT BÀN ĐÁ ĐẸP

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng