Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Trắng Mỹ Nghệ Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch