Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đẹp Đá Trắng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch Trắng