TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM CAO 2M CHẾ TÁC TRÊN NỀN ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng