Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đá hàng đầu Đà Nẵng

Hoàn thiện Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, được chế tác trên nền đá cẩm thạch nguyên khối tự nhiên. Kích thước: 1,8m.