Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đá tự nhiên

Hoàn thiện tượng Phật Thích Ca mâu Ni trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên. Kích thước: cao 2m kèm đế.