Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni mẫu đẹp

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Ngồi khoát áo hoa theo mẫu cảu khách. Tượng được chế tác trên nền đá cẩm thạch nguyen khối tự nhiên 100%. kích Thước: cao 75cm.