Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi được chế tác trên nền đá cẩm thạch tự nhiên. Kích thước: 1,5m.