TƯỢNG PHƯỚC – LỘC – THỌ ĐÁ ĐẸP

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối