Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch