Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Nguyên Khối Màu Trắng Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch