TƯỢNG THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.