Tượng Tứ Đại Thiên Vương Đá Cẩm Thạch Đỏ Nguyên Khối

Màu sắc

Đỏ

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch