Tượng Tứ Đại Thiên Vương Đá Cẩm Thạch Trắng Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch