Tượng Tứ Đại Thiên Vương Đá Cẩm Thạch Xám Đà Nẵng

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch