Bán Tượng Địa Tạng Bồ Tát cưỡi Đề Thính đá đẹp

Hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Bồ Tát cưỡi Đề Thính được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên cho khách. Tượng Phật Địa Tạng đã an tọa về Thanh Hóa. Kích thước: cao 1,5m.