BỘ TAM ĐA PHƯỚC LỘC THỌ SIÊU ĐẸP ĐÁ TỰ NHIÊN

Màu sắc

Vàng

Chất liệu

Đá cẩm thạch vàng nguyên khối