Tứ Đại Thiên Vương Bằng Đá Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch