TƯỢNG CHÚ TIỂU BẰNG ĐÁ ĐẸP

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.