Tượng Chú Tiểu Đứng Bằng Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch