Tượng Chú Tiểu Đứng Đội Lá Sen Đá Cẩm Thạch Non Nước

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch