Tượng Chú Tiểu Tụng Kinh Bằng Đá Mỹ Nghệ Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch