TƯỢNG CHÚA THƯƠNG XÓT CAO 1,7M ĐÁ TRẮNG NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.