TƯỢNG DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối