Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi đá Non Nước đẹp.

Hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên . Kích thước: cao 1,2m.