TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NGỒI DT_24

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.