Tượng Phật Địa Tạng đá đẹp Đà Nẵng

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Đức Toàn đã hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: 3m.