TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG NGỌC ẤN ĐỘ NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu:

Đá ngọc Ấn Độ.

Màu sắc:

Màu xanh sẫm.