Tượng Phật La Hán Đá Màu Trắng Nguyên Khối Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch