Tượng Phật Nhập Niết Bàn Nguyên Khối Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch