TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG LOẠI 1 CAO 2M.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.