TƯỢNG PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CẦM GẬY NHƯ Ý.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.