TƯỢNG PHẬT THÍCH CA ĐÁ CẨM THACH TRẮNG NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.