TƯỢNG QUAN ÂM ĐÁ TRẮNG NGUYÊN KHỐI CAO 3M

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng