Tượng Chú Tiểu Đứng Chắp Tay Bằng Đá Cẩm Thạch Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch