Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Xanh Ngọc Non Nước

Màu sắc

Xanh

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch