TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM ĐƯỢC CHẾ TÁC THEO MẪU KHÁCH YÊU CẦU.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.